MT International AB är en svensk översättningsbyrå med lång erfarenhet.

Våra översättare är välkända för sina utmärkta språkkunskapar och sin noggrannhet och vi översätter till och från de flesta språk.

MT Internationals kundregister sträcker sig från stora internationella företag och myndigheter till kommunikationsbyråer och småföretag.