Våra tjänster

MT International AB använder sig av ett nätverk bestående av högkvalificerade facköversättare. Alla översättare är väl bevandrade inom sina specialistområden och alla översätter till sina respektive modersmål.

Genom att vi upprätthåller en hög standard så erhåller ni kvalificerade översättningar av högsta kvalitet till de flesta språk.

Kundanpassade listor

Många företag, särskilt inom området teknik, industri, teknologi etc., använder sig av specialiserad terminologi. Vi upprättar individuella ordlistor för varje kund och dessa används sedan som referensmaterial.

Kvalitet

Kvalitet kommer alltid i första hand. Även om ni behöver er översättning igår så gör vi vårt yttersta för att leverera bästa möjliga översättning.

Vi sparar allt ert material i vår databas. Praktiskt om ert material ska uppdateras eller om ni t.ex. behöver kontrollera en term.

Både Barbro och Nigel Ford är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening.

Reklamtjänster

Under årens lopp har vi byggt upp ett internationellt nätverk för att anpassa reklamkampanjer och annat informationsmaterial till lokala marknader.

Ert budskap bibehåller sin slagkraft och passar den lokala kulturen, humorn, religionen, o.s.v.

Översättningsprocessen

När vi fått bekräftelse på er beställning väljer vi den bästa översättaren för uppdraget.

Vi önskar föra en öppen dialog med kunden under hela översättningsprocessen för att t ex klargöra eventuella frågetecken kring terminologi, budskap, etc.

När översättningen är färdig utförs en språkgranskning för att se om budskapet kan förbättras. Därefter korrekturläses och finjusteras texten innan den skickas till er för godkännande.

Övriga tjänster

Vi arbetar i det format ni önskar och förutom översättning hjälper vi er också med redigering, språkförbättring, marknadsanpassning och copy. Vi erbjuder också auktoriserade översättningar.