Våra tjänster

MT International AB använder sig av ett nätverk bestående av högkvalificerade facköversättare. All översättare är väl bevandrade inom sina specialistområden och alla översätter till sina respektive modersmål.

Genom att upprätthålla denna höga standard försäkrar vi om att ni erhåller kvalificerade översättningar av högsta kvalitet till de flesta språk.

Kundanpassade listor

Många företag, särskilt inom området teknik, industri, teknologi etc., använder sig av en mycket specialiserad terminologi. Vi upprättar individuella ordlistor för varje kund. Dessa kan vi sedan bygga vidare på och använda som referensmaterial.

Kvalitet

Kvalitet kommer alltid i första hand. Även om ni behöver er översättning igår så gör vi vårt yttersta för att leverera bästa möjliga översättning.

Vi sparar allt ert material i vår databas. Praktiskt om ert material ska uppdateras eller om ni t.ex. behöver kontrollera en term.

Både Barbro och Nigel Ford är medlemmar i Sveriges Facköversättarförening.

Översättningsprocess

När vi fått bekräftelse på er beställning väljer vi den bästa översättaren för uppdraget.

Vi samlar in eventuellt referensmaterial och för en öppen dialog med er under hela översättningsprocessen.

När översättningen är färdig utförs en språkgranskning för att se om budskapet kan förbättras. Därefter korrekturläses och finjusteras texten innan den skickas till er för godkännande.

Under årens lopp har vi byggt upp ett internationellt nätverk som hjälper oss att anpassa reklamkampanjer och annat informationsmaterial till lokala marknader.

Reklamtjänster

Tillsammans med våra kontakter kan vi försäkra att ert budskap bibehåller sin slagkraft och passar den lokala kulturen, humorn, religionen, o.s.v.

Övriga tjänster

Förutom översättning hjälper vi er också med redigering, språkförbättring, marknadsanpassning och copy. Vi erbjuder också auktoriserade översättningar.